@

i Q O O U N j

O gbv P Q R S
v
_

_
ō
_
Œ
_
s
1 V .542 .125 8 1 4 2 1 2.38 6.2 0.8 26.0 -16.7 13 11
2 q .500 .500 8 4 0 0 4 2.50 -17.2 -2.2 36.0 -47.0 12 12
3 E .667 .250 4 1 2 1 0 2.00 44.7 11.2 36.1 -8.2 8 4
4 R E .500 .250 4 1 1 1 1 2.50 19.8 5.0 14.2 -5.3 6 6

K蔼FUiϔj
K蔼ҁF
Fv_

F PʁROsiQʁERʁESʂɏj
QʁQPsiPʂɕARʁESʂɏj
RʁPQsiPʁEQʂɕASʂɏj
SʁORsiPʁEQʁERʂɕj


сiQOOVNj
сiQOOTNjɖ߂
ʎZт
тɖ߂